Anasayfa

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

        Programın amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir

 * ÖYP Usul ve Esasların son haline ulaşmak için tıklayınız.

 * Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen kaynak miktarı konu yazı için  Tıklayınız.

 * ÖYP Araştırma Görevlileri ve Danışmanlarının Dikkatine…!

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın, ÖYP giderleri başlıklı 13. Maddesinde değişiklik yapılması Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nun 09.04.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

* ÖYP giderleri

MADDE 13- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar; ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yurt içinde veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri, lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölümüne ilişkin araştırma giderleri, eğitim-öğretim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları, ÖYP araştırma görevlilerinin yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır.

İlgili karar gereği, ÖYP araştırma görevlilerinin danışman Öğretim Üyeleri yurtiçi ve yurtdışı seyahat için ÖYP Koordinatörlüğünden destek talep edemeyeceklerdir.

 

ÖYP Başvuru İşlemleri

                  Başvuru için istenilen belgeler
                  Başvuru Formu

 

ÖYP Araştırma Görevlilerinin dikkatine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen kaynak aktarımı ve kaynak miktarı konulu yazılar ektedir.