Başvuru Koşulları

Başvuru ve Başvuru Koşulla

ZKÜ ÖYP kapsamında lisansüstü öğrenci olabilmek için adayların ilgili anabilim dalı kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Ön   Başvurular,   internet   ortamında    http://apps.karaelmas.edu.tr/oyp   adresinden   veya   Fen/Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne elden yapılacaktır.

İnternet  ortamında  yapılan  başvurularda  verilen  yanlış  ve/veya  hatalı  bilgiden  kaynaklanan yanlış değerlendirmelerden adaylar bizzat sorumlu olacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

•   Dilekçe ve ÖYP Başvuru Formu   (eksiksiz doldurulmuş)

•   Dilekçe ve ÖYP Kesin Kayıt Formu (eksiksiz doldurulmuş)

•  ALES      sonuç     belgesi     fotokopisi    (Kadronuzun    bulunduğu    Üniversitedeki
Rektörlük/Dekanlık/Bölüm Başkanlığı’ndan veya noterden aslı gibidir onaylı)

•  İngilizce yeterlilik sınavı (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav)         sonuç              belgesi    fotokopisi                    (Kadronuzun    bulunduğu    Üniversitedeki Rektörlük/Dekanlık/Bölüm Başkanlığı’ndan veya noterden aslı gibidir onaylı)

•  Lisans Transkript Belgesi

•  Adayların  ÖYP  Araştırma  Görevlisi  olduklarını  gösteren  belge  (Bağlı  bulundukları

Üniversitenin Personel D. Başkanlığı’ndan alınacaktır.)

 

 

Değerlendirme

Değerlendirme, YÖK tarafından yayımlanan “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin

Esas ve Usullere göre yapılacaktır. Kabul edilen adayların eğitimlerine 2011-2012 akademik yılı güz döneminde başlamaları beklenmektedir.

 

Diğer Hükümler:

Adaylara   ilişkin    tüm   duyuru   ve   bilgilendirme   http://web.beun.edu.tr/oyp sayfasında yapılacağından, adaylar bu sayfayı, sayfada belirtilen tarihlerde takip etmekle yükümlüdürler. Her ne sebeple  olursa olsun web sayfasını takip etmemekten kaynaklanabilecek geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmaz.