7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Amaç

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Programın amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Vizyon

Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan Üniversitemizde, geleceğin Türkiye’sinde ihtiyaç duyulan, nitelikli araştırmalar yapan, eğitim, öğretim ve araştırma alanında kazandıkları bilgi ve yeteneklerini öğrencilere aktararak insanlık ve ülke yararına kullanan, donanımlı, etik değerlere saygılı ve yenilikçi öğretim üyeleri yetiştirmeye aracı bir birim olmaktır.

Misyon

Üniversitemizde lisansüstü eğitimini sürdüren ÖYP araştırma görevlilerine eğitim süreleri boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde şeffaf, adil, etik değerlere saygılı, kanun ve yönetmeliklere uygun, kolay erişilebilir, süratli ve kaliteli hizmet sunmaktır.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin