YÖK Karar değişikliği-Usul ve Esaslar Madde11/3

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yükseköğretim Kurulu 04.02.2015 tarihinde aldığı Genel Kurul Kararı ile “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında aşağıdaki değişikliği yapmıştır.

“(3) Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.” (Değişiklik 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin